VEILEDNING FOR DFDS-PASSASJERER MED FUNKSJONSHEMnINGER

DFDS forplikter seg til å sørge for at reisen blir enkel, og så godt tilrettelagt som mulig for funksjonhemmede passasjerer, passasjerer med redusert fremkommelighet og spesielle behov. Vi bestreber oss for å sikre at alle passasjerer har mulighet til å benytte seg av våre tjenester såfremt det er gjennomførbart og sikkert.

Ditt ønske om å reise kan ikke bli avvist utelukkende på bakgrunn av en funksjonshemming eller redusert fremkommelighet. Du har rett til å reise uten ekstra kostnad, på samme grunnlag og premisser som gjelder alle andre passasjerer. Du er berettiget til assistanse både i havnen (terminalen) og om bord på skipet.
Dette innebærer assistanse ved på- og avstigning, hjelp med bagasje og/eller spesielt medisinsk utstyr som du måtte ha med, og også assistanse til å komme frem til toalettfasilitetene.

For å kunne assistere, trenger vi å bli informert om ditt behov når bookingen blir gjennomført. Vennligst vær klar over at det kan være begrensninger på tjenestene vi kan tilby og utføre.

Informasjon for funksjonshemmede

Tilgang og Informasjon

Vi skal forsikre at all relevant informasjon og vilkår for tilgang er tilgjengelig i passende og tilgjengelige format. Dersom du, eller en du reiser sammen med er hørselshemmet, kontakt vennligst Guest Service center om bord. De ansatte vil sørge for at du/dere får alle viktige beskjeder som blir gitt over høyttaleranlegget.

Å bestille en reise

For å kunne gjøre reisen din med DFDS så komfortabel som mulig, må du informere oss om spesielle behov med tanke på lugar, tjenesteytelser som kreves, eller behov for å ta med rullestol og/eller medisinsk utstyr på bestillingstidspunktet. Vennligst informer oss senest 48 timer før avreise dersom du trenger annen assistanse.

Dersom du har bestilt reisen via et reisebyrå eller en turoperatør ber vi deg sørge for at agenten får beskjed om at du trenger assistanse, slik at den informasjonen blir sendt videre til DFDS.

Etter å ha vurdert dine spesifikke krav, kan DFDS kreve at du reiser sammen med en ledsager som kan assistere deg under reisen. Før vi stiller dette kravet, vil vi ha en dialog med deg og alltid ta høyde for hva du ønsker. En slik ledsager skal kunne reise med uten ekstra kostnad.

For passasjerer som reiser med ferge, reiser en ledsager uten ekstra kostnad. Når du har kontaktet oss vil vi legge en notis inn i bestillingen din, noe som vil sikre at dine behov blir tatt høyde for der hvor det er mulig.
Etter å ha foretatt en bestilling vil du motta en bekreftelse som viser at behovene for assistanse har blitt nevnt for oss. Dersom du ikke har mottatt en slik bekreftelse, er det ditt ansvar å kontakte oss da vi ellers ikke kan garantere mulighet for assistanse.

Enhver informasjon angående deg vil bli ivaretatt på en diskret måte og oppbevares konfidensielt i henhold til loven om personvern. Denne informasjonen vil kun være tilgjengelig på operasjonell basis, nødvendig for å kunne utføre assistansen som trengs, og for å informere skipene at det er passasjerer med behov for spesiell assistanse i tilfelle nødssituasjon.

Dersom du ikke har kontaktet oss for å informere om dine behov før du reiser, kan vi ikke garantere deg assistanse mens du er i terminalen og om bord på skipene våre. DFDS vil gjøre en stor innsats for å tilby assistanse, dette kan dog ikke garanteres.

Å reise med DFDS

Av sikkerhetsmessige årsaker kan vi kun ta imot 5 rullestolpassasjerer samtidig om bord på våre skip.

Hørselshemmet

Dersom du eller en du reiser med er hørselshemmet, vennligst informer om dette når bestillingen gjøres, og si ifra til Guest Service Center på skipet når du/dere går ombord. De ansatte vil sørge for at du/dere mottar all viktig informasjon som blir gitt over høyttaleranlegget under overfarten.

Synshemmet

Dersom du eller en du reiser med er synshemmet, vennligst informer om dette når bestillingen gjøres og si ifra til Guest Service center på skipet når du/dere går om bord. Ved ankomst vil vårt personale hjelpe deg med å lokalisere passasjerområdene, og hjelpe til hvor det er mulig.

Bevegelseshemmet & medisinsk assistanse

Alle hjelpemidler (f.eks. rullestol, rullator) og medisinsk utstyr kan tas med inn på lugaren eller eller via bildekket. Passasjeren skal informere DFDS om behovet for å ta med slike hjelpemidler og/eller medisinsk utstyr når man bestiller en reise. Passasjerer kan reise med medisinsk oksygen hvis de har med skriftlig tillatelse fra en allmennlege som sier at medisinsk oksygen er påkrevd. DFDS må bli informert om at det muligens vil bli brukt slik oksygen under overfarten når reisen bestilles. Vi har kapasitet til å ta med max 6 x størrelse F, m.a.o. opp til 60 liter aggregat vann.

Med funksjonshemmet person eller en person med begrenset mobilitet, menes enhver person som har redusert mobilitet som resultat av en fysisk hemming (sensorisk eller bevegelse, permanent eller midlertidig), utviklingshemming, eller annen grunn til funksjonshemming, eller som et resultat av alder og hvis situasjon trenger oppmerksomhet, og at servicen som er tilgjengelig for alle passasjerer blir tilpasset til hans særlige behov

Førerhund

Skal du reise med førerhund er det viktig at du informerer DFDS, og at hunden oppfyller kravene til DFDS for å ha med hund. Du bør også være klar over at en sjøreise kan være stressende for dyr og det skal ikke gå ut over sikkerheten og komforten til gjestene våre. Du vil til enhver tid være ansvarlig for hundens ve og vel.

Fasiliteter i terminaler samt på våre skip

Du vil bli informert om tidspunkt for innsjekk via din reisebekreftelse. Våre terminaler er rullestolvennlige og på parkeringsplassen er det tilrettelagt for handikap-parkering. I noen av terminalene kan vi tilby rullestol (se listen under) samt om bord på skipene dersom det er ledig og vi har mottatt forespørsel om det da bookingen ble utført. Passasjerer som reiser med bil kan bli plassert i nærheten av en heis og bli assistert av skipets ansatte hvis forespurt om dette.

Terminal/ havnefasiliteter for passasjerer med redusert bevegelighet og funksjonshemminger

Våre havner og terminaler har følgende fasiliteter for funksjonshemmede passasjerer og passasjerer med begrenset bevegelighet.
Terminal/Havn Rullestol Handikapp toalett Heis
​København ​Nei ​Ja ​Ja
​Oslo ​Nei (rullestol kan skaffes ved forespørsel) ​Ja ​Ja
​Ijmuiden ​Ja ​Ja ​Ja
​Newcastle ​Ja ​Ja ​Ja
Calais ​Nei ​Ja ​Ja
​Dunkirk ​Nei ​Ja ​Ja
​Dover ​Nei ​Ja ​Ja
​Kapellskar ​Nei ​Ja ​Ja
​Karslhamn ​Nei ​Ja ​Ja
​Klaipeda (IFT) ​Nei ​Ja ​Nei
​Klaipeda (CFT) ​Nei ​Ja ​Ja
​Newhaven ​Ja ​Ja ​Nei
​Paldiski ​Nei ​Nei ​Nei
​Dieppe ​Ja ​Ja ​Nei
​Kiel ​Nei ​Ja

​Nei

Ombord

Våre fasiliteter ombord er tilrettelagt for rullestolbrukere; dersom du ønsker assistanse underveis, vennligst kontakt Guest Service Center ombord på skipet.

Våre fasiliteter ombord for passasjer med redusert bevegelighet og funksjonshemminger

Våre skip har følgende fasiliteter for funksjonshemmede personer og personer med redusert bevegelighet. Vær oppmerksom på at det er begrenset antall handikapplugarer, så dette må informeres om med en gang du bestiller reisen.
​Skip Handicaplugar Rullestol Handicaptoalett Heis
​Pearl Seaways ​Ja ​Ja ​Ja ​Ja
​Crown Seaways ​Ja ​Ja ​Ja ​Ja
​King Seaways ​Ja ​Ja ​Ja ​Ja
​Princess Seaways ​Ja ​Ja ​Ja ​Ja
​Athena Seaways ​Ja ​Ja ​Ja ​Ja
​Calais Seaways ​Ja ​Ja ​Ja ​Ja
​Cote d`Albatre ​Ja ​Ja ​Ja ​Ja
​Delft Seaways ​Ikke tilgjengelig informasjon ​Ja ​Ja ​Ja
​Dover Seaways ​​Ikke tilgjengelig informasjon ​Ja ​Ja ​Ja
​Dunkerque Seaways ​​Ikke tilgjengelig informasjon ​Ja ​Ja ​Ja
​Liverpool Seaways ​Ja ​Ja ​Ja ​Ja

Finn ut mer om fasilitetene ombord på våre skip her:
>> Oslo - København
>>Baltic Sea, Newhaven – Dieppe, Dover – France, Newcastle - Amsterdam

Unntak

Funksjonshemmede passasjerer og passasjerer med redusert bevegelighet skal ikke bli nektet tilgang til våre tjenester med mindre;
Transport av en funksjonshemmet person eller en person med redusert bevegelighet setter selskapet i fare for å bryte lover og forskrifter om sikkerhet satt av nasjonale og/eller internasjonale lover og myndigheter.

Utformingen av skipet og havnens infrastruktur, inkludert terminalen, gjør det umulig å gjennomføre ombordstigning og ilandstigning, eller å transportere de funksjonshemmede passasjerene eller de passasjerene med redusert bevegelighet på en sikker og forsvarlig måte.

Klager

Eventuelle reklamasjoner skal ifølge forskriften i første omgang rettes til DFDS (operatøren). I henhold til forskriftene/regelverket, skal hver operatør ha på plass en instans for klagehåndtering. En klage må være sendt inn innen to måneder etter planlagt reisedato.
Operatøren skal, innen én måned etter at klagen har blitt mottatt, informere passasjeren om den er begrunnet, avvist eller fortsatt under vurdering og at endelig svar og beslutning tas innen to måneder.

DFDS

DFDS A/S
P.B. 365 Sentrum
0102 Oslo
E-post: kundeservice@dfds.com

Hvis klagen ikke kan løses til kundens tilfredsstillelse, kan saken prøves hos Pakkereisenemda. Pakkereisenemnda er opprettet med hjemmel i pakkereiselovens § 10-1, og nemndas vedtekter er godkjent av Barne- og Likestillingsdepartementet. Fra 1.1.2007 behandler nemnda klager på alle reisearrangører som stiller garanti til Reisegarantifondet, mot tidligere bare på medlemmer i Norsk ReiselivsForum (NRF). Medlemmer i NRF har framdeles en vedtektsfestet plikt til å følge nemndas vedtak så lenge NRF’s styre ikke har akseptert at den angjeldende sak er så prinsipiell at saken bør avgjøres av domstolene og ikke nemnda.