Reisebestemmelser

Disse reisebestemmelser er i henhold til lov om pakkereiser av 1995, med forskrifter. DFDS Seaways AS er medlem av Reisegarantifondet og reisegarantier er stilt i h. t. pakkereiseloven. Vilkårene regulerer forholdet mellom reisearrangør og kunde.
>>Last ned reisebestemmelsene her (pdf) 

1. Informasjon

Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt bookingreglement og transportvilkår.
DFDS er medlem av Reisegaranti Fondet. Mer informasjon finner du her: http://reisegarantifondet.no/

Disse reisebestemmelsene gjelder for alle bookinger gjort av en passasjer (du) gjennom DFDS Seaways (oss), eller via reisebyråer/agenter og andre samarbeidspartnere.

Ferjesambandet er betjent av DFDS Seaways (DFDS A/S, eller datterselskaper) eller andre angitte leverandører.

Reisebestemmelsene gjelder for all passasjertransport og deres bagasje, når reisen er bestilt gjennom DFDS Seaways eller våre leverandører.

En person som ledsager (i) et kommersielt kjøretøy eller (ii) levende dyr som dekkes av en avtale om befordring av gods (her; sjåføren), ansees ikke som passasjer i henhold til bestemmelsene, hvis ikke annet er avklart skriftlig. Dette innebærer at sjåføren ikke er underlagt rettighetene som følger EU forordningen (EC) Nr 1177/2010, om passasjerrettigheter til sjøs. Vedkommende har heller ikke rett til å klage eller kreve erstatning ved forsinkelser (se punkt 13). Likevel er sjåføren pålagt å følge alle punkt i reisebestemmelsene, og vårt ansvar til sjåføren er begrenset i overenstemmelse med relevante konvensjoner.

Hvis du har kjøpt din reise eller tjeneste gjennom en virksomhet innen shipping/jernbane/veitransport/luftfart, vil det her være den aktuelle virksomhetens egne transportbetingelser som gjelder.

Begrensninger og ansvar i reisebestemmelsene

Reisebestemmelsene inkluderer begrensninger og unntak i forbindelse med vårt ansvar for dødsfall, personskade, økonomiske tap og skade på eiendom, også som følge av uaktsomhet fra vår side. Utover disse reisebetingelsene gjelder konvensjonene relatert til frakt av passasjer og deres bagasje til sjøs 1974 som et supplement, og/eller regulert av gjeldende lovgivning, men ikke begrenset til EU-forordningen Nr 392/2009 (som sammen er referert til som «Athen Konvensjonen) og EU-forordningen nr 1177/2010 om passasjerens rettigheter på reiser til sjøs og ved innlands vannvei («Passasjerrettighets konvensjonen»).

I de fleste tilfeller begrenser Athen Konvensjonen vårt ansvar for dødsfall og personskade på passasjerer, og/eller tap eller ødeleggelse av passasjerens bagasje, og har spesielle bestemmelser for verdisaker. Vi viser til seksjon 16 (Vårt ansvar ovenfor deg for personskade, ødeleggelse av bagasje etc.). En oppsummering av EU-forordningen 392/2009 finner du via følgende link:

http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/maritime/doc/rights-in-case-of-accident.pdf

Passasjerrettighetsforordningen begrenser også vårt ansvar under visse omstendigheter. Vi viser til seksjon 12 (Endringer eller avbestillinger forårsaket av deg). En oppsummering av disse bestemmelsene finner du via følgende link:

http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/maritime/doc/summary_en.pdf

Når vi refererer til SDR, betyr dette «Special drawings rights», som definert av det internasjonale pengefondet, vennligst se: http://www.imf.org.

Reisekategorier

Vær vennlig og legg merke til at våre reisebestemmelser varierer avhengig av om du har booket en «gruppebooking», en «pakketur» eller «andre reisearrangementer».

Gruppebooking

En «gruppebooking» er alle typer reiser som inkluderer 8 personer eller fler.

Pakkereise

Her mener vi arrangementer som faller under «pakkereiser» i den Norske pakkereiseloven.

- En pakketur defineres ved en kombinasjon av minst to av følgende elementer når disse er solgt, eller tilbudt for salg, til en inkluderende pris, og når det gjelder for en periode på mer enn 24 timer, eller inkluderer overnatting.

1) Transport
2) Overnatting
3) Andre arrangementer som utgjør en betydelig del av reisen
Hvis annet ikke er nevnt, vil ikke det å sove ombord på skipet utgjøre overnatting.

Andre reisearrangementer

Alle andre bookinger enn gruppebookinger og pakkereiser, faller under «andre reisearrangementer». Dette gjelder også booking av skipsreiser eller hvis deler av reisen er booket på ulike tidspunkt. Et Minicruise er en skipsreise med utreise og retur og to sammenhengende overnattinger om bord på samme skip, og er ansett som «andre reisearrangementer».

Sikkerhet og værforhold etc.

Når man reiser med DFDS Seaways er helse og sikkerheten til skipet og alle ombord, det viktigste hensyn.

Vi er berettiget til, av sikkerhetsmessige årsaker, å undersøke passasjerer og deres bagasje.

I mange situasjoner styres vi av en tredjepart, og i noen tilfeller, kanselleringer og forsinkelser som følge av værforhold, inkludert sterk vind, sjø eller strøm, vanskelige isforhold, ekstrem høy- eller lavvann, orkaner, tornadoer og oversvømmelser (her; værforhold), som utgjør fare for skipets sikkerhet. Det kan også oppstå andre utenforstående omstendigheter, som verken vi eller våre samarbeidspartnere er ansvarlige for; for eksempel krig, trussel om krig, terrorisme, brann, industrielle konflikter, naturkatastrofer, atomkatastrofer, tekniske problemer og/eller ekstraordinære omstendigheter som forhindrer skipet å seile (her vil vi henvise til omstendigheter som «force majeure».)

Når dette er sagt anbefaler vi at du kontakter kundeservice på tlf. 21 62 10 00 for informasjon og forsikring om at slike tilfeller ikke har inntruffet og vil påvirke din reise.

2. Booking (bestilling)

Du kan booke direkte hos oss på www.dfds.no, eller ved å ringe vår kundeservise på telefon 21 62 10 00. Du kan også booke via reiseagenter og byråer som har spesielle avtaler med oss. Du er velkommen til å kontakte oss hvis du lurer på om et selskap er en av våre samarbeidspartnere.

Når du booker en reise med oss, er du pålagt å oppgi fulle navn og fødselsdatoer for alle individuelle passasjerer som skal reise på bookingen. Alle navn må være i samsvar med vedkommende sitt pass eller godkjente bilde ID (førerkort eller bankkort med bilde). Det er til enhver tid passasjerens eget ansvar å oppgi korrekt navn og fødselsdato til oss.

Bookinger vil kun bli akseptert hvis du godtar reisebestemmelsene. Når du har gjennomført en booking, vil du motta et booking nummer, og på dette stadiet foreligger en bindende kontrakt. Vi vil så sende deg reisebekreftelsen via post eller e-mail, hvor alle reisedetaljer er nedskrevet. Du må lese gjennom og bekrefte reisedetaljene. Vær spesielt oppmerksom på at du har tilstrekkelig person- og bilforsikring til å dekke reisen. Du må kontakte oss umiddelbart om noe ikke skulle stemme.

Det er en forutsetning for enhver booking – uansett pris og om det er en gruppe/pakkereise – at antallet passasjerer i en lugar ikke overskrider det lovlige antallet i.f.t. sengeplasser, pluss ett barn på under 4 år. Disse bestemmelsene gjelder for alle booking kategorier, uavhengig av pris.

Reisebevis

Ditt reisebevis er det samme som reisebekreftelsen, og den bør medbringes på reisen. Den gir deg rett til å reise med oss, samt benyttelse av andre bestilte tjenester. Alle andre nødvendige reisedokumenter, vil bli utstedt på terminalen før avreise. DFDS Seaways kan ikke ta ansvar for feil eller uoverensstemmelser i reisebekreftelsen, hvis endringer er blitt gjort så nært opp til avreise at det ville være umulig for DFDS Seaways å utstede ny reisebekreftelse innen avreise dato. Vær vennlig å legg merke til at det er du som er ansvarlig for å sjekke at all informasjon på reisebekreftelsen er korrekt.

Informasjon om innsjekk vil fremgå av reisebekreftelsen.

Betaling

Betaling av reisen og eventuelt andre produkter, må bli gjort samtidig som du booker, hvis ikke annet er avtalt.

Bookingen er kun bindene med DFDS Seaways når betaling er mottatt. Du kan betale med utvalgte kreditt og debet kort og online betalingsmetoder.

Hvis betaling mislykkes, vil bookingen automatisk bli kansellert. Ved en slik automatisk kansellering, må passasjeren betale kanselleringsgebyr i henhold til våre kanselleringsbestemmelser i seksjon 12 (Endring eller kansellering gjort av deg). Helt, eller delvis ubenyttet reise vil ikke bli refundert. Når du betaler hos oss, vær vennlig å oppgi ditt booking nummer eller KID nummer. Kun offisielle betalingskvitteringer er gyldige som bevis på betaling. Kontoutskrifter fra nettbank er ikke aksepterte eller gyldig som betalingsbevis.

I tilfelle problemer med å overholde vårt betalingsreglement, kan vi ved fremtidige bookinger kreve kontant betaling, eller annet gyldig betalingsbevis for din booking.

Depositum

Ved bestilling av MiniCruise betales hele reisens pris ved bestilling. Ved kjøp av hotellturer og transportreiser gjelder følgende: 20% depositum betales ved bestilling. Restbeløpet må betales senest 30 dager før avreise. Arrangøren forbeholder seg retten til å kunne kansellere reiser som ikke er betalt innen fristen. Gebyr påløper ved kansellering av reisen under 30 dager til avreise. Depositumet skal ikke overstige kr 2000 pr. pers. innen Europa.

Administrasjonsgebyr

Produkter som kan bli booket online, kan også bookes via vår kundetelefon. Når du booker online, må du betale et online booking gebyr på kr 28.

Når du booker via telefon eller ansikt til ansikt, tilkommer et gebyr på kr 125.

Spesielt for gruppebookinger

Full betaling av gruppebookinger må være fullført minimum 30 dager før avreise, og betales via utstedt faktura.

Avbestillinger

Vi tilbyr full refusjon av bookinger innen de første 24 timene etter at bookingen ble utført.

Booking på vegne av andre

Hvis du organiserer en reise på vegne av flere andre, vil følgende tilleggsbestemmelser gjelde for deg, uavhengig om du selv deltar på reisen eller ikke.

1) Du anses som reiseleder (ifølge lov) for alle individene i gruppen. Det innebærer at du påtar deg myndighet til å bestemme at den enkelte reisende forplikter seg til våre reisebestemmelser, på samme linje som hvis de selv hadde booket individuelt.

2) Du påtar deg personlig ansvar for å sjekke at den enkelte reisende har: - alle gyldige og nødvendige reisedokumenter
- der det er relevant; har notert og oppfylt de krav som er fastsatt i seksjon 14 (Funksjonshemmede og personer med nedsatt mobilitet)

3) Du forplikter deg til (enten du reiser selv eller ikke) at du ved booking tidspunktet kan identifisere deltagende reiseleder (som er ansvarlig for alle reisendes oppførsel om bord) med navn og adresse.

4) Du lover å forsikre deg om at alle individuelle reisende kjenner til og godtar våre reisebestemmelser.

5) Du personlig har ansvar for at det ikke forekommer noen form for brudd på våre reisebestemmelser (inkl. manglende betaling), og at alle oppfører seg etter akseptert standard (enten det er voksne eller barn).

6) Du godtar å ha fullstendig ansvar for hele gruppen. Dette inkluderer fullstendig betaling fra alle individer før avreise, både med oss og andre produkter solgt av oss.

7) Du bekrefter at du kun fungerer som organisator for gruppen, og ikke har noen direkte eller indirekte tilknytning til andre reiseleverandører.

8) Du godtar, på vegne av hvert enkelt individ, ansvar for god oppførsel både før ombordstigning, og før du mottar noen form for service fra oss.

Spesielle forespørsler og supplerende service

Spesielle forespørsler (f.eks. matpreferanser/dietter) vil bli videresendt til relevant tilbyder, men kan ikke garanteres. Et servicetillegg kan tilkomme ved arrangering av skreddersydde produkter.

Alle spesielle avtaler gjort med oss, basert på kundens ønsker, er kun gyldige hvis de er notert og spesifisert på reisebekreftelsen.

3. Priser

Vi opererer med fleksible priser, som betyr at prisene styres av etterspørsel, avreisedag og hvor lang tid i forveien en booking er foretatt. Prisene vil også variere i.f.t. hvor mange personer som reiser, størrelsen på kjøretøyet, og hvilken type lugar som er valgt. Vi forbeholder oss retten til å endre priser før du utfører en booking med DFDS Seaways.

Når bookingen din er gjennomført og bindende, vil vi sannsynligvis ikke endre prisen på reisen. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å innføre en avgift for å reflektere statlige tiltak, svingninger i valutakurser, økninger i transportkostnader (f.eks. publiserte takster og kostnader for drivstoff) og endringer i kontingent, skatter eller avgifter som skal betales for tjenester (inkludert moms og skatter eller avgifter ved ombordstigning eller i havnen).

Spesielt for pakkereiser

Hvis en tilleggsavgift tilsier en økning på 10% eller mer av den totale pakkeprisen, har du rett til å avbestille reisen uten gebyrer og motta full refusjon. Hvis du velger å avbestille reisen, må dette skje skriftlig innen 10 dager etter at du har mottatt melding om tilleggsavgiften.

Vi vil ikke øke prisen på pakkereisen din senere enn 20 dager før avreise.

4. Pass, visum og helse

Du må overholde alle formaliteter vedrørende ID, pass, visum, immigrasjon og helse når du reiser med oss eller benytter deg av annen servise utført av oss. Passasjerer som ikke oppfyller kravene til disse dokumentene, vil bli avvist ved innsjekk uten at vi står ansvarlig for konsekvenser eller erstatning.

Det er ditt ansvar å forsikre deg om at alt er i overenstemmelse med reglene for å entre de forskjellige landene. Vi refererer til Norges utenriksdepartement hjemmeside: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/

Du vil bli pålagt å betale tilbake utgifter for eventuelle bøter, hjemtransport eller andre transporteringskostnader, forvaringskostnader og alle relaterte utgifter, som kan følge av at du ikke besitter nødvendig dokumentasjon til relevante myndigheter.

Hvis du ikke har returbillett, men blir nektet adgang til destinasjons landet, er du under alle omstendigheter pålagt å selv betale for returbilletten. Dette inkluderer også returkostnader tilknyttet våre samarbeidspartnere.

5. Graviditet

DFDS Seaways anbefaler ikke at gravide kvinner i svangerskapsuke 34 eller mer reiser med DFDS Seaways. Etter denne datoen er DFDS Seaways berettiget til å etterspørre medisinsk dokumentasjon på at en reise er forsvarlig. Det er ingen lege om bord på skipet.
Vi anbefaler at gravide som reiser har tilpasset reiseforsikring som dekker utgifter ved eventuelle komplikasjoner. Vær oppmerksom på at det kan forekomme begrensninger i forsikringen for perioden nær opp mot termindato. Det er ditt ansvar å være innforstått med forsikringens dekningsgrad. DFDS Seaways er ikke ansvarlig for det.

6. Barn og unge under 20 år

Barn 0-3 år

Barn fra 0 år og til om med 3 år, reiser gratis hvis de ikke opptar sengeplass på skipet (max 1 barn på 0-3 år pr. lugar), og/eller på hotellet. Barnet må være registrert på reisebekreftelsen. Ønsker man sengeplass for barn fra 0-3år, må det betales barnepris for dem. Alle måltider om bord betales på skipet.

Barnepris 4-11 år

Det er spesielle barnepriser for barn fra 4 år og opp til og med 11 år.
Ved opphold med hotell inkludert er barneprisene på hotell basert på tillegget for en ekstra seng inne på et dobbeltrom med to fullt betalende voksne.

Barn under 18 år

Barn under 18 år, kan kun reise med følge av en voksen.

Unge voksne mellom 18-19 år

Unge voksne fra 18 år og opp til og med 19 år, kan reise på én veis reise på strekningen mellom Oslo – København. For Minicruise (tur/retur med samme skip), er aldersgrensen 20 år

7. Kjæledyr

Kjæledyr kan medbringes på utvalgte ruter med DFDS Seaways. Vi gjør deg oppmerksom på at under hele reisen må kjæledyret være i bilden eller i bur satt opp ombord av DFDS Seaways. Det er viktig at du setter deg inn i bestemmelsene for kjæledyr ombord før booking og avreise. Bestemmelsene kan du lese på https://dfdsseaways.no, eller du kan få dem tilsendt på etterspørsel før du booker.

Det er eierens/passasjerens ansvar å overholde de regler som gjelder for import av kjæledyr til ankomstlandet og retur tilbake til avreiselandet. Eieren/passasjeren må også overholde alle andre bestemmelser for reiser med kjæledyr, inkludert forskrifter om pass og dokumentasjon.

Les reglene for kjæledyr som skal reise inn til Norge her:
http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/reise_med_kjaledyr/informasjon/

Les reglene for kjæledyr som skal reise inn til Danmark her:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Rejse_med_kaeledyr/Sider/Rejse_med_kaeledyr.aspx

Les reglene for kjæledyr som skal reise inn til Storbritannia her:
https://www.gov.uk/take-pet-abroad

8. Forsikring og kjøretøysformaliteter

Det er ditt ansvar å forsikre deg om at det er overenstemmelse mellom nødvendig kjøretøysdokumentasjon og oversjøiske ferdselsregler, når du tar med deg din bil til utlandet.

Passasjerer er selv ansvarlig for kostnader som følge av sykdommer, sykehusinnleggelse etc. under reisen. Det er ingen leger om bord på skipene til DFDS Seaways.

Vi anbefaler at du skaffer deg reise- og skadeforsikring før avreise. Dette kan være tilgjengelig hos ditt eget forsikringsselskap hvis du finner det nødvendig. Det er ditt eget ansvar å forsikre deg om at du er dekket av forsikring, og hvis nødvendig skaffe deg riktig type forsikring. DFDS Seaways er ikke ansvarlig for dette. Forsikringen burde i det minste inneholde medisinsk dekning som følge av sykdom, skade og hjemsendelse under reisen, mistet eller skadet bagasje (inkludert din bil), og endringer eller kansellering av din booking.

Du har også mulighet til å kjøpe avbestillingsforsikring via DFDS Seaways.

9. Kjøretøy

Pris på kjøretøy

Prisene gjelder kun for ledsagende kjøretøy og tilhengere. Disse han inneholde personlige gjenstander som er nødvendig på ferie og personlige besøk. Prisene på kjøretøy gjelder ikke for kjøretøy lenger enn 10 meter, eller for de som frakter kommersiell last. Kommersiell last i biler, tilhengere og lignende vil bli belastet i.f.t. frakttariff. Kjøretøy med 12 eller flere sitteplasser, blir regnet som en buss, uansett størrelse på kjøretøyet. For busser gjelder egne tariffer.
DFDS Seaways forbeholder seg retten til å pålegge gebyr på last som fraktes i konflikt med disse reisebestemmelsene, og påtar seg ingen ansvar for konsekvensene av dette. Dette gjelder spesielt frakt som overgår lovlig mengde pr. kjøretøy, inkludert kommersielle produkter som ikke tilhører passasjeren og som er ment for videresalg.

Sykler må forhåndsbookes.

Krav til kjøretøy

a) Du godtar å oppgi nøyaktig informasjon
- Når du bekrefter en booking, er du inneforstått med at kapteinen sammen med mannskapet og DFDS Seaways sitt personale ved innsjekk, har rett til å utføre streng kontroll for å forsikre seg om at informasjonen du oppgav ved booking stemmer og er nøyaktig. Dette er av sikkerhetsmessige grunner, for å fremme helse, sikkerhet og komfort hos de reisende.
- Hvis informasjonen viser seg å være unøyaktig, godtar du å bli pålagt sanksjoner (se seksjon 9 b, sanksjoner for lovbrudd)

b) Biltype og bruk av kjøretøyet
Hvis du ikke overholder disse kravene, har DFDS Seaways rett til å pålegge sanksjoner før eller ved tidspunktet for avreise. Det kreves at:
- kjøretøyet skal være trafikksikkert
- kjøretøyet må være forsikret for bruk på offentlig vei (og du kan fremvise forsikringsbevis hvis nødvendig)
- kjøretøyet må dekkes av gyldig testsertifikat i samsvar med gjeldende lover eller andre sertifikat som viser at kjøretøyet er egnet for bruk (og du kan fremvise slike bevis hvis ønskelig)
- formålet med turen er privat, og ikke business-relatert
- kjøretøyet overholder tillatte dimensjoner i.f.t. tariffen for private kjøretøy
- du frakter ikke kommersielle varer, varer beregnet for kommersielle formål, eller kommersielle varer underlagt tolldokumentasjon.
- kjøretøyet benyttes hovedsakelig til privat bruk. I den forbindelse ansees disse om kommersielle kjøretøy:

1. Alle kjøretøy til lettere gods med nyttelast, uansett om det transporteres kommersielt gods eller ikke, og/eller kjøretøyene benyttes til kommersielle formål.

2. Alle typer lastebiler med lastelem, nedfellbare sider og trailere av enhver størrelse og vekt.

3. Alle varebiler og kassebiler

4. Enhver bobil brukt som del av eller i forbindelse med en bedrift på turne eller på et satt sted.

5. Alle tilhengere festet til eller slept av slike kjøretøy:
- Du frakter ikke farlig gods (enten det er blitt vurdert som farlig av den Internasjonale Maritime organisasjon ("IMO") eller ikke); og kjøretøyet må ikke være et transportmiddel som brukes til utleie, spesielt busser med kapasitet til mer enn 12 personer.
- Kjøretøy som benytter flytende petroleumsgass (LPG) eller naturgass, komprimert eller nedkjølt (LNG) er en anerkjent produsert modell som oppfyller alle standard spesifikasjoner.
- Elektriske biler har ikke lov til å lades gjennom skipets elektriske system.

c) Kommersielle kjøretøy
- Kjøretøy med kommersiell last som ikke har blitt fortollet, vil bli pålagt en tilleggsavgift ved innsjekk.

d) Sanksjoner ved lovbrudd/manglende overenstemmelse
Du godtar sanksjoner som vi med rimelighet kan pålegge ved brudd på reglementet og forpliktelser (seksjon 9 a – c).
DFDS Seaways har følgende rettigheter:
- nekte kjøretøy(ene) adgang ombord med mindre tilleggsavgift blir betalt.
- nekte kjøretøy(ene) adgang ombord med mindre de kvitter seg med kommersiell last.
- nekte kjøretøy(ene) fullstendig adgang ombord hvis det er åpenbart at uoverensstemmelsene ikke kan rettes opp, eller at det vil føre til forsinkelse av skipet.

Du aksepterer at vi under slike omstendigheter ikke er forpliktet til å refundere dine penger, da du har booket en plass på skipet, som vi ellers kunne ha solgt til andre.
Du aksepterer videre at DFDS Seaways har rett til å pålegge slike sanksjoner uten forvarsel ved innsjekk.

10. Farlig gods/varer eller bagasje

Passasjerer må overholde alle gjeldende lover og internasjonale konvensjoner om transport av farlig gods eller bagasje.

Gods/varer eller bagasje som kan føre til betydelig ubehag for andre passasjerer eller mannskapet, eller kan true sikkerheten til skipet, mennesker eller gods/varer, må ikke medbringes ombord. Det er derfor ikke tillatt å medbringe farlige eller støtende våpen, eksplosiver eller narkotika, kanner med drivstoff (bensin/dieselkanner), eller lignende. Maling, kjemikaler og relaterte produkter er også ansett som farlig gods/varer, og er derfor ulovlig om bord på DFDS Seaways.

Enhver passasjer som ikke overholder bestemmelsene vil bli nektet ombordstigning, og ingen refusjon vil bli gitt.

Vi er også berettiget til, av sikkerhetsmessige årsaker, å be om visitering av passasjerer og inspisere deres bagasje.

Passasjerer som har behov for at DFDS Seaways frakter farlig gods/varer eller bagasje for dem, må forespørre dette skriftlig, og oppgi all nødvendig informasjon. Det er viktig at du informerer oss ordentlig om hvilke eventuelle tiltak vi må iverksette for å håndtere godset/varen eller bagasjen på riktig måte.

I tilfeller hvor farlig gods/varer eller bagasje har blitt lastet ombord uten at vi har fått kjennskap til det, kan vi losse av, ufarliggjøre eller ødelegge godset/varene eller bagasjen, uten at vi har ansvar for å kompensere for ødeleggelsene eller tapet av godset/varene eller bagasjen. Det samme gjelder (selv om vi har kjennskap til at godset/varen eller bagasjen er av farlig karakter) hvis det ved et senere tidspunkt vil utgjøre en så alvorlig fare for skipet, at det er ansvarsløst å beholde det farlige godset/varen eller bagasjen om bord. Hvis godset/varen eller bagasjen har forårsaket skade eller tap, skal du betale erstatning hvis du, eller en person som du er ansvarlig for, har forårsaket skaden eller tapet ved feil eller forsømmelse.

Kjøretøy som inneholder IMO klassifisert farlig gods kan kun fraktes i samsvar med de reglene som er beskrevet i DFDS Seaways generelle sjøfarts transportvilkår (Nordsjøens Frakt og Transportvilkår), jfr. seksjon 21 nedenfor.

Kjøretøy med tillatelse har lov til å frakte max 47 kg gassflasker. Under overfarten må flaskene være avkoblet eller avskrudd.

11. Håndbagasje

Håndbagasje er all bagasjen du bringer med deg på lugaren.

Passasjerer som reiser med DFDS Seaways kan medbringe 50 kg bagasje pr. voksen, og 25 kg pr. barn.

Det er passasjerens eget ansvar å informere DFDS Seaways om gods/varer og personlige eiendeler utover overnevnt mengde. Hvis DFDS Seaways og/eller tollvesenet ber om det, må passasjerer identifisere innhold i og antall medbragt bagasje.

12. Endringer eller avbestillinger forårsaket av deg

Endring eller avbestilling uten avbestillingsforsikring

Du har mulighet til å endre og/eller avbestille visse typer bookinger via vår nettside www.dfds.no, eller ved å ringe kundeservice på tlf. 21 62 10 00.

Reglene for endringer/avbestillinger gjort av deg kan variere avhengig av type reise/bestilling som er kategorisert nedenfor, og tilgjengelighet.

Endring av avreise- og ankomstdato, blir regnet som avbestilling av gjeldende booking, og booking av en ny reise. Minicruise kan kun starte fra det landet som er beskrevet på reisebekreftelsen. Hvis du ikke benytter deg av utreisen, vil dette resultere i kansellering av hele reisen. Minicruise kan ikke benyttes som enveis reiser.

Skulle endringer i bestillingen føre til redusert verdi på reisen, er likevel den opprinnelige kostnaden gyldig.
Hvis vi på bookingstidspunktet har opplyst deg om at endringer og avbestilling ikke er mulig på grunn av våre leverandørers bestemmelser, vil kostnaden være tapt uavhengig av hvilket tidspunkt endringen/kanselleringen finner sted.

Hvis avbestillingen skjer som følg av akutt sykdom, ulykker etc. er du likevel ansvarlig for å betale påløpte gebyrer (se nedenfor). Vi anbefaler derfor at alle passasjerer bestiller avbestillingsforsikring.

Pakker og andre reisearrangementer

Ved avbestilling av pakker og andre reisearrangementer, som skipsreiser og minicruise, vil prosentvis kanselleringsgebyr pålegges i forhold til hvor lang tid i forveien kanselleringen blir gjort. I henhold til dette, refunderes innbetalte beløp med fradrag av følgende gebyrer:

Mer enn 30 dager før avreise: ingen gebyrer
30 – 15 dager før avreise: 10% gebyr av den totale kostnad
14 – 8 dager før avreise: 20% gebyr av den totale kostnad
7 – 2 dager før avreise: 30% gebyr av den totale kostnad
1 – 0: dager før avreise: 100% gebyr, altså ingen refusjon

Spesielt for pakkereiser

Skulle en av følgende omstendigheter inntreffe innenfor en periode på 14 dager før oppstart av pakkereisen, kan reisen avbestilles uten gebyrer: krig, naturkatastrofer, dødelige epidemier eller andre lignende hendelser. I slike situasjoner har du krav på full refusjon av din booking. Dette gjelder dog ikke hvis du visste om hendelsene, eller at dette var allment kjent, når du booket reisen.

Gruppebookinger

Ingen refusjon av depositumet.
60 – 30 dager før avreise: 25% gebyr av den totale kostnad
29 – 15 dager før avreise: 50% gebyr av den totale kostnad
14 – 8 dager før avreise: 75% gebyr av den totale kostnad
7 – 0 dager før avreise: 100% gebyr, altså ingen refusjon

Endring av dato for reisen, ansees som en kansellering.

Ved avbestilling heretter, eller avbestillinger utover de ovennevnte betingelser, har DFDS Seaways krav på en erstatning tilsvarende den fulle pris på de ytelser som er blitt avbestilt for sent i det bestilte arrangement, dog med en reduksjon for eventuelle beløp mottatt for å gjenselge disse ytelser til tredje part. I tilfeller av manglende oppmøte eller forsinkelser, har DFDS Seaways krav på erstatning tilsvarende den fulle kostnad på endelig bestilt arrangement.

Tilbud

Det vil fremkomme av reisebekreftelsen om det er en tilbuds- eller gevinstbooking. Denne typen av bookinger kan ikke endres eller avbestilles. Gebyret er dermed 100% av kostnaden.

Navneendring/overføring av bookingen

Gitt at du informerer oss innen rimelig tid før avreise, kan du overføre alle typer bookinger gjort med DFDS Seaways til en annen person. Overføringen må bli gjort av personen ansvarlig for den opprinnelige bookingen, og være i overenstemmelse med følgende forskrifter.

Hvis overføringen medfører ekstra kostnader, må disse betales i det fulle samtidig som endringen blir gjort.

Du kan overføre bookingen hvis personen du overfører den til besitter all nødvendig dokumentasjon i.f.t. til pass, visum og helse forskrifter, som DFDS Seaways krevde når du selv utførte den opprinnelige bookingen, se seksjon 4 (Pass, visum og helse) over.

Både personen som utførte den opprinnelige bookingen, og personen som bookingen blir overført til, er forpliktet til å fullstendig betale alle utestående utgifter og/eller ekstra kostnader som kan tilkomme som følge av reisens overføring.

DFDS Seaways kan avvise overføring av reisen hvis det viser seg å være umulig på grunn av forskrifter ved hotell, lugareiere, trafikk- og flyoperatører og/eller myndighetene.

DFDS Seaways fraskriver seg enhver form for ansvar for reiser kjøpt for videresalg, unntatt hvis den er kjøpt gjennom en av våre anerkjente samarbeidspartnere/agenter. Andre enn DFDS Seaways og våre samarbeidspartnere som selger våre billetter, finner ofte sted på Internett. Hvis du kjøper en videresolgt reise, er det på eget ansvar, og vi ber deg om å nøye sjekke selgeren for å unngå å bli et offer for internettsvindel.

Ingen refusjon

Kansellering av andre arrangementer som fotballbilletter, opera- og konsertbilletter etc. vil ikke resultere i refusjon fra DFDS Seaways. Ytelser som avbestillingsforsikring, administrasjonsgebyr og billetter til spesielle begivenheter kjøpt gjennom DFDS Seaways, er ikke-refunderbare. Ingen refusjon gis ved ubrukte eller tap av reisebekreftelser, vouchere eller hotellbekreftelser.

Endringer eller avbestilling med avbestillingsforsikring

Hvis man har kjøpt avbestillingsforsikring gjennom DFDS Seaways, gir det den syke rett til full refusjon for den delen av reisen den syke skulle ha deltatt på. Avbestilling er godkjent ved legeerklæring. Det gis også refusjon ved dødsfall når det gjelder passasjeren selv, eller vedkommende sin nærmeste familie (ektefelle, foreldre, barn, søsken etc.). Dette må oppstå før avreise. Legg merke til at kostnaden ved legebesøket som kreves for å få legeerklæring, må dekkes av passasjeren selv.

Avbestillingsforsikringen koster kr 50 per person. Avbestillingsforsikringen må være booket og betalt i sin helhet samtidig med at man booker selve reisen. Kostnaden av avbestillingsforsikringen og administrasjonsgebyret refunderes ikke ved, ved avbestilling av reisen. Avbestillingsforsikringen kan ikke kanselleres etter at bookingen er bekreftet. Forsikringsavtalen ansees som bekreftet når DFDS Seaways har mottatt helhetlig betaling for avbestillingsforsikringen. Alle henvendelser vedrørende avbestillingsforsikring, gjøres direkte med DFDS Seaways.

13. Endringer, avbestillinger eller forsinkelser forårsaket av oss

Endring av seilingsplaner og ruter for våre skip

Vi er ikke ansvarlige for å overholde annonserte tidspunkt for avreise og ankomst. Alt som er skrevet om dette i vårt materiale, på vår nettsider og på reisebekreftelsen, samt navnene på våre skip, er kun veiledende og kan ikke garanteres. Alle våre skip er underlagt værforhold og force majeure som definert i introduksjonen. Tidstabeller, ruter og skip kan endres. Der det er nødvendig, forbeholder vi oss retten til å bytte skip og/eller endre den opprinnelige ruten. Vi forbeholder oss også retten til å kansellere en bekreftet bestilling med våre skip.
Videre skal vi etterkomme enhver ordre eller anbefalinger gitt av regjeringen i enhver stat eller gitt av en person, som i henhold til betingelsene i krigsrisikoforsikringen for skipet, som har rett til å gi slike ordre eller henstillinger, og overholdelse av slike ordre eller anbefalinger. Denne type ordrer eller anbefalinger anser vi ikke for at være en avvikelse eller overtredelse av våre forpliktelser overfor deg.
Med unntak av det som er nevnt nedenfor, er verken vi eller våre samarbeidspartnere ansvarlig for å refundere deg for eventuelle tap som følge av forsinkelser, kanselleringer, tids- og ruteendringer eller utbytting av skip, med mindre en slik kompensasjon er deg berettiget av internasjonale konvensjoner, EUs regelverk og henholdsvis den Norske pakkereiseloven eller sjøloven.

Kansellering eller forsinkelser av passasjerseilaser

Passasjerrettigheter

Passasjerrettighetene (EU-forordningen 1177/2010), http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/maritime/doc/summary_en.pdf, gir visse rettigheter til passasjerer i tilfelle kansellering av, eller forsinkelser på våre passasjerruter. Vær oppmerksom på at det kan gjøres flere unntak fra disse rettighetene. Unntak kan være tilfeller hvor kanselleringen eller forsinkelsen skyldes værforhold som ifaresetter skipet, eller andre ekstraordinære omstendigheter som hindrer overfart, hvor dette ikke kunne vært forutsett selv om alle forbehold er tatt.
Denne seksjonen, «passasjerrettigheter», representerer kun et overblikk over mulige rettigheter, og hvert tilfelle vil bli vurdert individuelt. Du bør lese gjennom Passasjerrettighetene for en detaljert oversikt. Passasjerrettighetene gjelder kun i tilfeller der pakkereisen er blitt kansellert som følge av avlysning av passasjerruten.

I tilfelle kansellering eller forsinkelse av avgang
a) Informasjon
I tilfelle forsinkelse eller kansellering av avgang, vil passasjerer som skal reise på gjeldende avgang bli informert så snart som mulig og ikke senere enn 30min etter planlagt avgang. Hvis passasjerer mister korresponderende transport som følge av forsinkelsen eller kanselleringen, vil vi så langt det lar seg gjøre informere om alternativ transport.

b) Assistanse
Hvis det oppstår en kansellering eller forsinkelse på mer enn 90 min, vil det, hvis det er tilgjengelig eller mulig å få tak i, tilbys gratis snacks, måltider eller drikke i forhold til ventetiden.
I tilfeller hvor kanselleringen eller forsinkelsen nødvendiggjør en eller flere ekstra overnattinger for passasjeren, vil vi tilby kostnadsfri overnatting enten om bord eller på land. Vi kan begrense våre utgifter på overnatting til 80 euro pr. person pr. natt, over et maks antall på tre netter. Vi tilbyr også transport til og fra havnen og overnattingsstedet.
For å unngå forvirring, understreker vi at hvis du avslår tilbud om alternativ reiserute, og heller velger å vente på terminalen, vil ingen overnatting bli tilbudt eller betalt for.
Du har ikke rett til kostnadsfri overnatting i tilfeller av forsinkelse eller kansellering som følge av værforhold som truer sikker drift av skipet.

c) Omlegging av reisen eller refusjon
I tilfeller av kanselleringer eller forsinkelser utover 90 minutter etter planlagt avgang, kan passasjeren velge mellom følgende:
- Omlegging av reisen til destinasjonen, under sammenlignbare forhold, som vist av reisebekreftelsen, tidligst mulig og uten ekstra kostnader
- Refusjon av reisens pris og kostnadsfri transport tilbake til utfartsstedet der det ville være relevant, som vist av reisebekreftelsen, tidligst mulig.
I tilfeller hvor forsinkelser av passasjerruter overgår 90 min, er du berettiget omlegging av reisen eller refusjon av reisens pris.
Når du godtar tilbudet om refusjon av reisens pris, oppheves kontrakten og den blir ugyldig. Det vil si at du ikke lenger har krav på assistanse eller tilgodegjørelse fra oss.

I tilfelle forsinket ankomst
I tilfeller med forsinkelse av ankomst til sluttdestinasjonen (som vist i reisebekreftelsen), kan du etterspørre kompensasjon uten å miste retten til å reise.
Erstatningen blir utregnet ut ifra en prosentandel av billettprisen, og er avhengig av reisens planlagte lengde i forhold til artikkel 19 (1) av bestemmelsene. Erstatningen kan bli gitt i form av vouchere eller andre DFDS tjenester, med mindre du etterspør kontant betaling. Vi forbeholder oss retten til å sette en minimumsterskel for erstatning.
Du har ikke krav på erstatning av forsinkelser forårsaket av værforhold som truer sikker drift av skipet, eller ekstraordinære omstendigheter som hindrer overfart, og som ikke kunne vært unngått selv om alle nødvendige forhåndsregler er blitt tatt.

Unntagelser
Det bør bemerkes at de overstående passasjerrettighetene, som gir deg rettigheter til erstatning av billettprisen ved forsinkelser av ankomst og assistanse ved forsinket eller kansellert avgang, ikke gjelder i alle tilfeller. En detaljert liste av slike unntak, finner du i artikkel 20 av bestemmelsene. I tillegg til unntakene beskrevet over (i tilfelle værforhold eller ekstraordinære omstendigheter), blir ingen erstatning eller assistanse tildelt hvis: - Passasjeren har blitt informert om forsinkelsen eller kanselleringen før booking - Kanselleringen eller forsinkelsen er forårsaket av passasjeren selv

Erstatning som følge av forsinkelser

I tillegg til de rettigheter som følger av passasjerrettighetene, kan DFDS Seaways ifølge den norske sjøloven, jf. lov av 24. juni 1994 nr 39 om sjøfart, være ansvarlig for tap eller skader forårsaket av forsinkelser i forbindelse med transport av passasjerer og deres bagasje. Dette gjelder hvis tapet ble forårsaket av feil eller forsømmelse av oss eller noen vi er ansvarlige for.
Vårt erstatningsansvar i forbindelse med forsinkelse av passasjerreiser, kan ikke overstige en sum på 4,150 SDR.
Erstatningsgrense for forsinket bagasje, kan ikke overstige 1,800 SDR for håndbagasje, 10,000 SDR for kjøretøy lastet med bagasje, og 2,700 SDR for annen bagasje.
I tilfeller av tap forårsaket av forsinkelse, kan vi foreta et fradrag på 20 SDR av erstatningen til den enkelte passasjer.

Ingen tap/erstatning som følge av kansellering

For å unngå enhver tvil, har du ikke krav på ytterligere erstatning for tap eller skade som følge av kansellering. Dette betyr at vi har begrenset vårt ansvar til både direkte og indirekte skade eller tap. Hvis vi likevel ikke har rett til å begrense vårt erstatningsansvar som følge av kanselleringer, er vi alltid begrenset av erstatningsbeløpet som fremgår i punkt 13.2.2.

Endring eller kansellering av en pakkereise

Vi gjør vårt ytterste for å sikre at våre nettsider og litteratur er presis, men tar likevel forbehold om at endringer kan oppstå.

Før pakkereisens oppstart
Hvis det oppstår en endring eller kansellering i forkant av avgang, vil vi informere deg om dette snarest mulig. Vi vil forsøke å finne en passende løsning for deg.
Hvis vi eller våre samarbeidspartnere kansellerer en pakkereise, har du krav på å:
- Avslutte avtalen og få tilbake alle betalte utgifter i forbindelse med pakken - Ombooke til en annen pakkereise av eget valg, hvis vi eller våre leverandører uten store kostnadsendringer eller tap kan tilby det

Hvis du velger å ombooke til en pakkereise av høyere verdi enn din opprinnelige pakkereise, må du betale ekstrakostnadene selv, hvis vi eller våre leverandører ikke er ansvarlige for å dekke kostnaden. Hvis du velger å ombooke pakkereisen din til et alternativ av lavere verdi, vil vi eller våre leverandører refundere mellomlegget.

Når du har mottatt melding om dette fra DFDS Seaways, må du snarest gi oss tilbakemelding om hva du ønsker.

Hvis du opplever skade eller tap som følge av at vi eller våre leverandører ikke klarer å oppfylle avtalte vilkår, eller som følge av kansellering av en pakkereise, har du krav på kompensasjon fra oss.

Vi er ikke ansvarlige for refusjon av tap i situasjoner hvor kanselleringer eller manglende evne til å oppfylle avtalte vilkår er som følge av:

- At det er for få reisende i gruppen til å tilfredsstillende kravene til en pakkereise, og kanselleringen er informert om skriftlig
- Personlige omstendigheter
- En tredjepart, der situasjonen ikke kunne vært forutsett, unngått eller korrigert av oss eller våre partnere
- Værforhold og force majeure, som ikke kunne vært forutsett, unngått eller utbedret

Etter pakkereisens påbegynnelse
Hvis du melder inn en klage underveis på reisen, vil vi og/eller våre service leverandører gjøre vårt beste for å finne en passende løsning.

Hvis pakkereisen ikke er i samsvar med kontrakten/reisebekreftelsen, kan du be om at vi kompenserer for de manglende forhold, med mindre dette vil gi oss uforholdsmessig kostnad eller føre til store ulemper.

Hvis det ikke er mulig å kompensere for manglende samsvar, eller vi ikke kompenserer innen rimelig tid, har du rett på et passende prisavslag på pakkereisen.

Hvis vi eller våre leverandører mislykkes i å imøtekomme en stor del av det bestilte servicetilbudet i pakkereisen, eller hvis mangler fører til at pakkereisen ikke står i samsvar med kontrakten/reisebekreftelsen, kan du avbestille pakkereisen.

Hvis du velger å avbestille reisen, er vi eller våre leverandører ansvarlige for å refundere pakkereisens fulle pris. Likevel kan vi være berettiget til å trekke fra kompensasjonen tilsvarende verdien som pakkereisen skulle hatt hatt for deg.

Hvis vi eller våre leverandører tilbyr oss å kompensere for manglende i pakkereisen innen rimelig tid og uten at det har ført til kostnader eller betydelig ulemper for deg, kan du verken kreve erstatning, eller avbestille reisen.

Hvis manglende i pakkereisen fører til tap eller skade for deg, kan du kreve erstatning av oss eller våre leverandører. Dette gjelder ikke hvis skaden skyldes:

- En tredjepart som ikke står i tilknytning til pakkereisen, og som ikke var mulig å forutse, unngå eller utbedre
- Værforhold eller force majeure som ikke var mulig å forutse, unngå eller forbedre på bookingtidspunktet.

Vi er berettiget til å begrense slik kompensasjon i samsvar med relevante gjeldende internasjonale konvensjoner, EU-forskrifter, lov av 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfart og andre lover i Norge (med mindre vi ikke har lov til å begrense vårt ansvar til gjeldende lovgivning), se ovenfor [se / link til: "Kansellering eller forsinkelse av skipsruter"] og nedenfor i seksjon 16, som gjelder for pakkereiser der det er uoverensstemmelser.

Manglende tilslutning av passasjerer

Manglende tilslutning av passasjerer innebærer at det ikke er nok personer som har booket en reise til å gjøre driften av den kommersielt levedyktig. På tidspunktet for offentliggjørelsen av disse betingelser er de eneste ferier, som er underlagt et krav om et minimumsantall bookinger, alle gruppeavganger (inkl. dem med buss) og våre jule- og nyttårsferier. Vi underretter alltid om avlysning av denne type ferier med et varsel på minimum 4 uker innen avreise.

14. Funksjonshemmede og personer med nedsatt mobilitet

Hvis du eller en du gjør bookingen for er funksjonshemmet eller har nedsatt mobilitet, som gjør reising vanskeligere enn for andre, er du velkommen hos oss og vi vil tilby all den assistansen vi kan.

Det er veldig viktig at du følger reglene nedenfor, sånn at vi kan tilby så mye assistanse som mulig:
a) Informasjon på bookingtidspunktet
Vi må få vite om alle krav til, og spesielle behov for, assistanse som den funksjonshemmede eller personen med nedsatt mobilitet har, i forkant av eller på tidspunktet for booking. Dette inkluderer alle spesielle behov i forhold til lugar/overnatting, bordsetning eller service og medisinsk utstyr, gitt at disse behovene er kjent på bookingtidspunktet.
For å unngå tvil, kan vi underrette de aktuelle turoperatørene og reisebyråene, om tilfellene i henhold til denne paragrafen. Hvis billetten gjelder for flere reiser, skal én underrettelse være tilstrekkelig, gitt at riktig informasjon om etterfølgende reiser er oppgitt. Du vil motta en bekreftelse på at alle bistandsbehov er notert. Hvis du ikke mottar dette, er det ditt ansvar å kontakte oss, ellers kan vi ikke garantere tilgjengelighet av utstyr og assistanse.

b) Assistanse i havner og om bord
I henhold til seksjon 14 d nedenfor, skal vi og alle havneoperatører innen våre respektive ansvarsområder, tilby gratis assistanse til funksjonshemmede og personer med nedsatt mobilitet. Dette er spesifisert i vedlegg II og III i EU reguleringene 1177/2010, og gjelder i havner, under ombordstigning og avstigning og ombord på skipet. Assistansen skal, hvis mulig, være individuelt tilpasset.

c) Vilkår for tilbud om assistanse
Assistanse til funksjonshemmede eller personer med nedsatt mobilitet, tilbys hvis:
- Vi eller havnepersonalet er informert så langt det lar seg gjøre om personene behov for assistanse, senest 48 timer før assistansen trengs. - Den funksjonshemmede eller personen med nedsatt mobilitet møter opp på havnen eller avreisestedet som er oppgitt av oss eller terminalpersonalet: 1. på tidspunkt oppgitt skriftlig av oss, som ikke er mindre enn 60 minutter før planlagt ombordstigning 2. hvis ingen ombordstigningstid er oppgitt, ikke mindre enn 60 minutter før planlagt avgangstid. - En underretting kan sendes til aktuelle turoperatør eller reisebyrå, ifølge seksjon 14c. Hvis billetten gjelder for flere reiser, skal en underrettelse være tilstrekkelig, gitt at riktig informasjon om etterfølgende reiser er oppgitt. Du skal motta en bekreftelse på at behovene for assistanse er notert som forespurt. - Der ingen informasjon om overnevnte bestemmelser er gitt, kan vi og terminalpersonalet likevel sette i gang tiltak for å forsikre om at assistanse blir tilbudt slik at den funksjonshemmede eller personen med nedsatt mobilitet kan komme ombord og av skipet, og reise med oss. - I tilfeller der den funksjonshemmede eller personen med nedsatt mobilitet er ledsaget av førerhund, kan den hunden bli innkvartert sammen med vedkommende. Dette er gitt at vi, turoperatør eller reisebyrå er informert i henhold til gjeldende nasjonale regler om transport av førerhunder om bord på passasjerskip, der slike regler eksisterer.

d) Unntak og spesielle betingelser
Dessverre kan vi, turoperatør og reisebyrå i visse tilfeller nekte å utføre en reservasjon, utstede billett eller bringe en funksjonshemmet eller person med nedsatt mobilitet ombord. Dette gjelder i tilfeller:
- For å oppfylle nasjonale og internasjonale sikkerhetskrav - Hvor omstendighetene gjør det umulig med ombordstigning, avstigning og reise på skipet under sikre og funksjonelle forhold, dette pga. infrastruktur og/eller utstyr.

Likevel, i tilfelle vi ikke kan utføre en reservasjon, utstede billett eller bringe vedkommende om bord, skal vi, turoperatører og reisebyrå gjøre alt for å foreslå et akseptabelt transportalternativ med oss.

I de tilfeller hvor en funksjonshemmet eller en person med nedsatt mobilitet, har en reservasjon eller billett i overensstemmelse med punkt 14a, men likevel blir nektet ombordstigning på grunnlag av EU forskrifter, har vedkommende og eventuelle medreisende som skrevet under, krav på refusjon eller tilbys alternativ reiserute. Retten til returreise eller omruting er betinget av at alle sikkerhetskrav oppfylles.

e) Krav i forbindelse med ledsagelse
I tilfeller der det er strengt nødvendig kan vi, turoperatører eller reisebyrå kreve at den funksjonshemmede eller personen med nedsatt mobilitet, ledsages av en person som kan tilby vedkommende all nødvendig assistanse. Når det gjelder passasjerservice, skal den ledsagende passasjeren reise kostnadsfritt. Når transport, turoperatør eller reisebyrå krever en ledsagende person, skal den funksjonshemmede eller personen med nedsatt mobilitet umiddelbart bli informert om de spesifikke grunnene til det.

15. Din oppførsel

a) Det er viktig for sikkerheten og trivselen for alle ombord på skipet at du oppfører deg ordentlig til alle tider. Dette innebærer også at du har kontroll over de reisende du er ansvarlig for. Din mentale eller fysiske tilstand, eller oppførsel og holdning, skal ikke være til fare eller risiko for deg selv, andre passasjerer, mannskapet eller eiendom.

b) Vi, Kapteinen eller andre ombord, kan håndheve regler vi ser som nødvendig for å opprettholde sikkerhet, trivsel og nytelse for passasjerer og mannskap. Slike reguleringer kan variere fra tid til annen, og ved de ulike deler av skipet (eller til forskjellige passasjerer og grupper av passasjerer i ulik grad). For eksempel er det restriksjoner mot konsumering av medbragt mat og å spille høy musikk om bord. Det er ikke tillatt å anvende tilbredningapparater for mat om bord.

c) Som følge av omstendigheter som ifaresetter skipet, passasjerer eller mannskap, kan vi avvise din booking eller nekte deg ombordstigning. Vi kan også nekte deg adgang hvis din oppførsel har vært upassende på tidligere reiser, eller hvis du ikke følger sikkerhetsregler og krav.

d) Røyking, som inkluderer e-sigaretter, er ikke tillatt på noen av DFDS Seaways sine lugarer. Røyking ombord er kun tillatt på avgrensede/bestemte områder, som er godt markert og skiltet. En bot på 200 euro vil bli gitt hvis du røyker utenom de avgrensede områdene (dette skal dekke utgiftene til vaskeservice som følge av røykingen).

e) Konsumering av egen alkohol ombord, er ikke tillatt. Dette inkluderer kjøp ombord i vår Sea Shop. Det er kun alkohol kjøpt ombord på våre restauranter og barer som kan konsumeres, gitt at dette kan vises til med kvittering. Hvis dette ikke overholdes, skal et tilleggsgebyr tilsvarende prisen det ville ha kostet å få kjøpt alkoholen i våre barer eller restauranter, pålegges. Videre, vil et ekstra gebyr pålegges for konsumering av alkohol på lugarer eller andre områder på skipet, utenom våre barer og restauranter. Denne summen skal tilsvare kostnad på ekstra vasking av lugarer.

f) Overdrevet inntak av alkohol (hvor det er åpenbart at passasjeren kan være til fare for seg selv og andre), og benyttelse av andre narkotiske midler, er ulovlig på DFDS Seaways sine skip.

g) Alle våre ansatte, mannskap og leverandører er pålagt å rapportere enhver overtredelse av reglementet, uansett person. Du informeres også om at vi ikke tolererer noen form for fornærmede oppførsel ovenfor de overnevnte personene, eller til resten av passasjerene om bord.

h) Hvis noen av de overstående omstendighetene inntreffer, forbeholder vi oss retten til å avslå din booking, nekte deg ombordstigning og/eller (der det er nødvendig) holde deg igjen eller bortvise deg av skipet. Vi tar ingen ansvar i slike tilfeller, og du blir selv ansvarlig for alle dine eller våre pådratte kostnader.

i) Vi gjør også oppmerksom på at ytterligere krav om oppførsel og ansvar som knyttes til disse punktene, kan variere fra rute til rute. Du bes derfor vennligst om å gjøre deg kjent med de ekstra kravene og følge dem til enhver tid.

j) Hvis du ikke har avbestilt reisen, og ikke befinner deg på det angitte stedet for utreise og retur, har du ingen rett på refusjon av turens innbetalte beløp. Dette gjelder også hvis du ikke starter eller fullfører reisen på grunn av manglende reisedokumenter som pass, gyldig bilde ID, visum (hvis krevd), vaksinasjons bevis og lignende. Disse reglene gjelder også hvis du blir utvist på grunn av brudd på våre, hotellets, transportørens eller feriestedets ordensregler.

16. Vårt ansvar ovenfor deg for personskade, ødeleggelse av bagasje etc.

Vi skal til enhver tid gjøre vårt ytterste for å yte best mulig service slik at din reise og andre tjenester som er relatert til din booking eller bestilt av deg, blir så behagelig og problemfritt som mulig.

Ansvaret som påhviler oss og alle andre rederier, er alltid med forbehold for begrensninger i henhold til EU forordninger, internasjonale konvensjoner og ufravikelige nasjonale lover, herunder for eksempel Aten konvensjonen, Bernerkonvensjonen og sjøloven.

Vi står ikke ansvarlig for tap eller skade du selv har pådratt deg, inkludert personskade og død. Dette gjelder hvis ikke de gjeldene lover sier noe annet, eller hvis tapet eller skaden er forårsaket av din egen uaktsomhet eller brudd på lovbestemte plikter. Dette inkluderer også mislighold eller uaktsomhet av våre ansatte.

eller samarbeidspartnere der de opptrer innenfor rammene de har myndighet til. I disse tilfeller er vi forpliktet til å betale erstatning begrenset til de beløp som følger Athen Konvensjonen.

Ifølge Athen Konvensjonen (protokoll 2002) er vår erstatning begrenset til (i) SDR 40,000 for død eller skade på passasjerer, (ii) SDR 2.250 for tap eller skade på håndbagasje, (iii) SDR 12.700 for tap eller skade på kjøretøy inkludert bagasje fraktet i eller på kjøretøyet, eller (iv) SDR 3,375 for tap eller skade på annen bagasje enn det som er nevnt i paragraf (ii) og (iii) over.

Vi vil gjøre oppmerksom på at vi generelt sett ikke står ansvarlig hvis du ikke overholder våre reisebestemmelser som følge av:

1) Dine egne feil/mislighold eller feil/mislighold av andre inkludert i din booking
2) en utenforstående part som ikke har forbindelse med levering av bestilt service, og feilen er uforutsigbar eller uunngåelig.
3) enhver uvanlig og uforutsigbar omstendighet utenfor vår kontroll, der konsekvensene ikke kunne vært unngått selv om alle forhåndsregler er tatt.
4) vær forhold eller force majeure, som vi eller enhver servicetilbyder, ikke kunne ha forutsett eller unngått uansett forhåndsregler.
Vårt ansvar for passasjerer og deres bagasje før ombordstigning og etter avstigning, og for reise, overnatting og /eller begivenheter i land, er begrenset til direkte skade som følge av vår uaktsomhet, gitt at kravene om erstatning er i henhold til gjeldende dansk lov. Dette innebærer at vi ikke er ansvarlige for økonomisk tap som er resultat av indirekte skade eller følgeskade.
Det er viktig for utbetaling av skadeserstatning, at du informerer oss om enhver klage eller krav i overenstemmelse med seksjon 17 (Klager) under.

De spesifikke regler om ansvar, gjelder med forbehold i følgende:

a) Kun pakkereiser
For erstatning som følge av kansellering/endring av pakkereiser, refererer vi også til seksjon 13 (Endring og avbestilling av pakkereiser).

Du må overdra eventuelle rettigheter og krav mot tredjepart i forbindelse med din klage til DFDS Seaways.

I tilfelle av sykdom, skade eller død under en aktivitet som ikke er i tilknytning til selve pakkereisen, vil vi tilby generelle råd og assistanse der det er passende.

b) Andre reisearrangementer
Ytterligere ansvar utover det overnevnte i denne seksjonen (16), kan vi kun påta oss i skriftlig form, og da kun hvor spesielle omstendigheter (eks. ankomst på tidspunkt for en spesiell hendelse), har vært forklart skriftlig til oss før bookingen er gjort. Denne prosedyren tillater oss å vurdere i forkant, om vi kan ta en slik risiko, og i så fall under hvilke forutsetninger.

c) Ytterligere bestemmelser om ansvar
Verdier og penger
Vi påtar oss ikke ansvar for tap eller skade på penger, verdipapirer eller andre verdisaker, sånn som gull, sølv, klokker, juveler, smykker, kunstobjekter eller levende dyr.

Ansvar for kjøretøy
Å kjøre kjøretøy om bord og i land er på eget ansvar, og vi tar ikke ansvar for det. Det er ditt ansvar å påse at parkeringsbremsen er korrekt påsatt når kjøretøyet er om bord, og under hele reisen.

Enhver skade på kjøretøy om bord må meldes til en skipsoffiser før avstigning av skipet, unnlater du dette, risikerer du å bli nektet erstatning for skadene.

Egenandel
Vi gjør oppmerksom på at i tilfeller med erstatningskrav fra oss, kan vi kreve en egenandel på SDR 330 for skade på kjøretøy, og SDR 149 pr. passasjer for tap eller skade på annen bagasje. Denne egenandelen skal trekkes fra beløpet på skaden/tapet.

Tap av hjelpemiddel effekter
I tilfelle av tap eller beskadigelse av bevegelseshjelpemidler eller andre spesifikke hjelpemidler, som benyttes av en handikappet eller bevegelseshemmet person, skal vi betale en erstatning. Erstatningen skal svare til gjenanskaffelsesverdien av det pågjeldende utstyr, eller hvor det er relevant, omkostningene i forbindelse med reparasjonen. Dette er forutsatt at den hendelse, som har forvoldt tapet, er skjedd på grunn av en feil eller forsømmelse fra vår side. Vi gjør oppmerksom på, at vårt ansvar for tapet er begrenset til betaling av erstatning for høyst to hjelpemiddelenheter. Vårt ansvar skal maksimalt beløpe seg til 3.500 EUR pr. passasjer, medmindre den gjeldende lovgivning ikke tillater, at vi begrenser vårt ansvar.

17. Klager

Hvis det oppstår et problem i løpet av ferien din, der du reiser med et av våre skip eller benytter annen service kjøpt gjennom DFDS Seaways, må du informere oss eller tilbyderen om det umiddelbart.

Vi eller tilbyderen vil umiddelbart forsøke å rette opp problemet.

Hvis din bagasje eller ditt kjøretøy har blitt skadet, må du gjøre oss oppmerksom på
- Synlige skader før eller under avstigning av skipet
- Tap eller skader, som ikke er synlige, innen 15 dager etter ilandstigning

a) Kontakt Guest Service Senteret om bord
Om bord på skipet, ber vi om at du kontakter Guest Service Senteret. Våre ansatte her vil gjøre sitt beste for å finne en løsning på problemet, og kompensere for opplevelsene som ikke stod til forventningene. På denne måten har vi mulighet til å gjøre noe med problemet med en gang, og så langt det lar seg gjøre, finne en løsning for deg.

b) Kontakt hotellet/resorten
Hvis du har spørsmål vedrørende overnattingen og lignende på selve destinasjonen, må du kontakte hotell/resort resepsjonen eller DFDS Seaways. Klager kan, som nevnt over, bli avslått hvis du ikke tar kontakt i løpet av oppholdet, ettersom du dermed forhindrer DFDS Seaways muligheten til å rette opp i manglene.

c) Kontakt kundeservice etter hjemkomst
Skulle det forkomme at problemet ikke kan løses ombord eller på selve destinasjonen, og du har en klage til oss, er du velkommen til å kontakte vår kundeservice på telefon eller skriftlig. Vi ber deg om å kontakte oss innen rimelig tid etter at opphavet til klagen har funnet sted (eller etter mottatt informasjon fra oss om endring/kansellering), og ikke senere enn 2 måneder etter at reisen har funnet sted eller en service skulle ha vært utført. Unntakene her er de tilfeller oppgitt i Athen Konvensjonen, der skriftlig beskjed kan bli gitt innen et kortere tidsrom enn nevnt her. Oppfylles ikke dette, vil du miste retten til å klage.

Du kan sende inn din klage til vår kundeservice på e-mail: reklamasjoner@dfds.com eller kontakte oss på telefon 21 62 10 00. Når du leverer inn din klage, må du notere ditt bookingnummer i emnefeltet, og oppgi telefonnummer på dag og kveldstid. På denne måten har vi mulighet til å finne ut mer omkring saken og gi deg et fullstendig svar så snart som mulig.

Hvis du, til tross for vår innsats og fulgte prosedyrer for klagehåndtering, ikke er fornøyd med utfallet, kan vi anbefale at du kontakter https://www.pakkereisenemnda.no/

18. Databeskyttelse/ personvern

Vi registrer all informasjon, inkludert personopplysninger, du oppgir til oss i forbindelse med din booking i samsvar med lov om behandling av personopplysninger. Hvis du ønsker en kopi av personopplysningene vi har om deg, vennligst skriv til kundeservice@dfds.com.

Som et resultat av brudd på reisebestemmelsene, eller av sikkerhetsmessige årsaker for skipet og andre passasjerer, kan vi etter grundig gjennomgang føre opp navnet ditt på vår liste for utestengte kunder. Vi vil besitte påkrevd informasjon (ditt navn, fødselsdato og passnummer) for å kunne hindre deg i å utføre ytterligere bookinger, så lenge vi finner dette nødvendig. Vi vil informere deg før du blir satt opp på vår liste for utestengte kunder, og dine personopplysninger vil ikke bli holdt lenger enn nødvendig.

19. Økonomisk sikkerhet

For å sikre deg refusjon og/eller hjemtransport i tilfelle DFDS’ konkurs eller lignende, er vårt altomfattende ferieprogram dekket av “Lov om pakkereiser og reisegaranti av 25. august 1995 nr 57 (pakkereiseloven)”.

20. Leverandørens bestemmelser

Når det gjelder samarbeidspartnere og transport eller service via dem, gjelder deres egne bestemmelser og vilkår. Disse kan inneholde unntak og ansvarsbegrensninger i henhold til internasjonale konvensjoner / EU Regelverk / preseptorisk lov. Kopier av leverandørens transportvilkår, standardvilkår og relevante internasjonale konvensjoner er tilgjengelige ved skriftlig forespørsel. Det kan ta opptil 28 dager fra vi mottar forespørselen, til du blir sendt materialet.

21. Varetransport med DFDS Seaways

Seaways generelle sjøfartsreglement for varetransport «North Sea Freight Conditions of Carrige», se: http://freight.dfdsseaways.com/Ferry_support/Terms/. Disse vilkår utgjør en del av den inngåtte reiseavtale. Frakt tariffer vil gjelde for kommersielle varer, som blant annet, verktøy, flyttelass, samleobjekter som transporteres i biler, tilhengere med last, etc.

22. Lov og jurisdiksjon

Alle uenigheter og saker som måtte oppstå mellom passasjerer og DFDS Seaways (inkludert, men ikke avgrenset til, uenigheter i forhold til booking, frakt og disse reisebestemmelsene), er underlagt Norsk lov og Norsk domstol.

Ingen tvister kan innbringes for noen annen domstol, medmindre det følger av ufravikelige internasjonale konvensjoner eller ufravikelig lov eller partene uttrykkelig enes om både valget av en annen domstol eller voldgiftsrett og det dermed forbundne lovvalg.

Gruppebestemmelser

Gjelder konferansecruise, selskapscruise og ellers grupper over 10 personer

Bekreftelse/Reisebevis
Når du mottar reisebeviset som bekrefter bestillingen, ber vi deg sjekke at alt er i henhold til din bestilling. Har du spørsmål vedr. reisen, ta kontakt med oss på
telefon 21 621000.

Depositum på 10 % av totalbeløpet må være betalt 14 dager etter bestilling. Dette beløpet refunderes ikke. Hele reisen må være betalt 1 måned før avreise.

2 måneder før avreise må grupper med konferansearrangement bekrefte antall deltagere og gjester, samt lugar/romfordeling.
1 måned før avreise ber vi om å få tilsendt bekreftet navneliste (navn, alder, nasjonalitet) med lugar/romfordeling og menyvalg for alle grupper, samt bestillinger for servering ifbm konferanse og møteagenda.

Alder på reisende
Aldersgrense på minicruise er 20 år uten følge av foresatte. For andre reiser er aldersgrensen 18 år uten følge av foresatte.

Pass/visum/ID
Pga sikkerhetssjekk må ID-kort med bilde medbringes (bankkort,førerkort,pass).
Gjesteforelesere/dagdeltagere skal fremvise gyldig bilde-ID ved ombordstigning.
Det pålegges den reisende selv å sørge for gyldige reisedokumenter, samt sørge for at krav til vaksinasjoner m.v. overholdes. Ved spørsmål vedrørende pass/visum bes den reisende, innen bestilling, forhøre seg hos den lokale myndighet.

Alle passasjerer må forlate skipet ved ankomst i København/Oslo. Ombordstigning for reisende på minicruise starter fra kl 11.00, og for transportreisende fra kl 15.15.
Avstigning er ikke nødvendig for konferansegjester som har konferanse om bord under hele landligget.

Frivillig avbestillingsbeskyttelse
Avbestillingsbeskyttelse koster kun kr. 50,- pr. person og trer i kraft dersom du må avbestille reisen pga. sykdom og kan fremvise legeerklæring. Avbestillingsbeskyttelsen må bestilles sammen med reisen. Ved avbestilling beregnes et administrasjonsgebyr på
kr. 50,- pr. person, samt at avbestillingsbeskyttelsen ikke refunderes.

Reiseforsikring
Husk å tegne en reiseforsikring, kontakt ditt forsikringsselskap.

Trafikkforstyrrelser
DFDS Seaways har intet ansvar for værforhold og driftsforskyvelser som hindrer, forsinker, utsetter eller innstiller seilinger. DFDS Seaways påtar seg heller ikke noe ansvar for værforhold på reisemål, reiserute etc.

Endring/avbestilling
Det er reisebestiller som kan gjøre endringer på bestillingen og hvis reisen er bestilt gjennom et reisebyrå eller turoperatør er det disse som skal melde evt endringer til DFDS Seaways.

Dersom antall deltagere reduseres innenfor 2 måneder før avreise, vil følgende avbestillingsgebyrer tre i kraft:

Avbestillingsregler for grupper og konferansereiser:
Avbestilling av hele gruppen:
Mer enn 60 dager før avreise, depositum refunderes ikke
60 - 30 dager før avreisedagen, 25 % gebyr av reisens pris
29 - 15 dager før avreisedagen, 50 % gebyr av reisens pris
14 – 8 dager før avreisedagen, 75 % gebyr av reisens pris
7 – 0 dager før avreisedagen, 100 % gebyr av reisens pris

Delvis avbestilling (d.v.s. justering av antall reisende):
Mer enn 30 dager før avreise, vederlagsfritt
30 - 15 dager før avreisedagen, kr 700 pr person.
14 - 7 dager før avreisedagen, kr 900 pr person.
6 - 3 dager før avreisedagen, kr 1200 pr person.
2 – 0 dager før avreisedagen, hele reisens pris. Eller hvis den reisende ikke møter ved avgang, eller mangler de nødvendige papirer for å delta på reisen, beregnes hele reisens pris som gebyr.

Avbestilling av møterom og grupperom:
60 - 30 dager før avreisedagen, 25 % gebyr av møteromsprisen
29 - 15 dager før avreisedagen, 50 % gebyr av møteromsprisen
14 – 8 dager før avreisedagen, 75 % gebyr av møteromsprisen
7 – 0 dager før avreisedagen, 100 % gebyr av møteromsprisen

Endring av dato innenfor 60 dager før avreise, er det samme som å kansellere reisen.

Flybilletter
For flybilletter gjelder følgende i tillegg til de satser for båtreisen som referert ovenfor:

Enkelte prisklasser krever billettering 72 timer etter bestilling. Disse kan ikke endres eller refunderes etter at billetten er tatt ut.

For avbestilling inntil 22 dager før avreise kr 300,- pr. person

For endring eller avbestilling av billetter 21-0 dager før avreise:
• Endring av dato og/eller streking tillates ikke
• Avbestilte billett(er) refunderes ikke
• For flybilletter med publiserte/ordinære priser vil flyselskapets regler gjelde og DFDS Seaways AS vil beregne et servicegebyr pr. billett for bestilling av disse.
Navneendring
• Endring av navn er i utgangspunktet ikke mulig, men kan gjøres i de tilfeller flyselskapet tillater det og mot flyselskapets eventuelle gebyr.
Vi gjør oppmerksom på at våre flypriser er referansepriser. Flyselskapet kan i travle perioder akseptere plass mot et pristillegg. For grupper innhenter vi priser hos SAS.

Grupper
• Grupper defineres som minimum 10 personer. Når minimum 10 personer er booket på samme avgang, gjelder egne regler. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Hotell og øvrige underleverandører
Ved redusering i antall eller avbestilling gjelder følgende i tillegg til de satser for båtreisen som referert ovenfor:
• 30-4 dager før avreise: kr 500,- pr. person
• 3-0 dager før avreise: kr hele reisens kostnad

Vi gjør oppmerksom på at våre hotellpriser er referansepriser. Hotellene kan i travle perioder tilby rom mot et pristillegg. Våre underleverandører, som f.eks. restauranter, guider etc., kan ha egne avbestillingsregler. Ved leie av konferansefasiliteter ved våre samarbeidshotell trer egne avbestillingsregler i kraft. Kredittkort kan bli forespurt som depositum ved in-check på våre hoteller.

Kontakt oss
Skulle det være noen spørsmål, står vi mer enn gjerne til din disposisjon.
Du er velkommen til å kontakte vårt salgssenter på telefon 21 62 10 00 eller e-post: gruppe@dfds.com

DFDS Seaways, oktober 2014.
Underlagt endringer som har oppstått etter utgivelse og publisering på Internett.