Retningslinjer for personvern

Sikkerhet

DFDS’ nettside er sikker. Når du fortsetter videre til betalingsdelen av elektroniske salgsprosessen, bruker vi Secure Socket Layer (SSL)-teknologi for å beskytte dine personlige opplysninger. SSL er i dag den foretrukne metoden for sikker overføring av kredittkortinformasjon og annen sensitiv informasjon over Internett.

DFDS’ retningslinjer for personvern

DFDS er forpliktet til å beskytte ditt privatliv. Våre retningslinjer for personvern beskriver DFDS' retningslinjer for behandling av enhver passasjerinformasjon, sikkerhetstiltakene vi benytter for å beskytte slike data og din rett til å få tilgang til slike data, og retten til å klage. DFDS tar personvern alvorlig og er forpliktet til å overholde disse retningslinjene som vår minstestandard. Retningslinjene skaper et rammeverk som gir et sikkert beskyttelsesnivå for den personlige informasjonen som blir brukt, samlet inn og overført innenfor DFDS-konsernet. Våre retningslinjer for personvern oppfyller også standarder som finnes i europeisk personvernlovgivning.

DFDS overholder alltid gjeldende lovgivning om personopplysninger. Alle data vil bli behandlet og overført til bestemte og lovlige formål i samsvar med gjeldende lover.

Registeret befinner seg hos DFDS A/S, Sundkrogsgade 11, DK-2100 København, Danmark. Du er alltid velkommen til å kontakte oss om opplysningene i registeret. Hvis du har meldt deg på vårt e-post nyhetsbrev – eller hvis du skulle motta markedsføringsmateriale som du ikke har bedt om – kan du alltid si opp abonnementet via koblingen i nyhetsbrevet eller ved å kontakte DFDS.

Vi bruker sporingsprogramvare til å overvåke kundetrafikkmønstre og bruken av sidene. Det hjelper oss med å utvikle nettstedets design og layout. Denne programvaren gjør det ikke mulig for oss å samle inn informasjon som for oss å identifisere en bestemt person.

Hvorfor samler vi og hvordan vi bruker personopplysningene?

DFDS samler inn og bruker personopplysninger bare til formål som kundene er klar over, og som faller innenfor deres forventninger.

All informasjon som samles inn, må være relevant for DFDS, nødvendig og ikke overdreven i forhold til de formålene som er den overføres og viderebehandles for. DFDS bruker minst mulig personlig informasjon som kreves for å tilfredsstille den påkrevde bruken.

Vær oppmerksom på at DFDS er lovpålagt å registrere identiteten til passasjerene våre, og å gi denne informasjonen til relevante myndigheter. Videre gir registrering av informasjon gis oss muligheten til å behandle bestillingen på en effektiv måte, og sende deg reiseruten din og de tjenestene du har bestilt. På grunn av dette, ber vi om navn, kjønn, fødselsdato eller alder, adresse, e-postadresse, registreringsnummer (hvis relevant), og kredittkort eller debetkortnummeret og utløpsdatoen. Passnummer [eller ID-kort] vil bli registrert når du sjekker inn på terminalen for å bekrefte identiteten din. Vi ber om telefonnummeret ditt slik at vi kan kontakte deg raskt hvis det oppstår problemer med reservasjonen din. Dersom opplysninger frivillig oppgis av noen, vil vi også samle inn informasjon om behovet for spesiell omsorg eller hjelp i krisesituasjoner.

Hvis du har bestilt via telefon, har vi i enkelte land samtaleopptak som vi beholder i inntil ett år.

I tillegg bruker vi den informasjonen vi får i forbindelse med bestilling og kjøp ombord på våre skip for å samle inn statistikk. Statistikken bruker vi til å forbedre tjenestene våre. Vi kan be deg om å vise boardingkortet når du kjøper noe ombord. Denne informasjonen blir brukt kun til statistiske formål, og kan ikke brukes til å spore deg personlig på noen måte. Du har rett til å nekte å vise boardingkortet når du handler ombord. Hvis du foretrekker at vi ikke bruker reservasjonsdataene dine i statistikken vår, kan du gjerne kontakte oss og gi oss beskjed.

DFDS vil aldri kontakte deg elektronisk uten ditt samtykke når det gjelder alle typer markedsføring eller brukerundersøkelser, eller dersom slik kontakt er hjemlet i lov. Dette kan for eksempel være tjenestemeldinger. Hvis du finner feil i informasjonen, må du gi oss beskjed slik at vi kan korrigere dem.

Personlig profil

Dine personlige opplysninger brukes også hvis du har opprettet en profil på en av DFDS‘ nettsider. Hvis du har opprettet en profil hos DFDS og gitt ditt samtykke, vil vi registrere kjøpet og bruke denne informasjonen til å målrette informasjon, tilbud og produkter til deg og til å hjelpe oss med å administrere profilen. Informasjonen brukes også til å gjenkjenne deg når du bestiller reiser (forutsatt at du er logget inn), og til å følge opp bestillinger. Informasjonen brukes også til konkurranser og statistikk.

Abonnement på e-posttjeneste og konkurranser

Hvis vi tilbyr deg et abonnement på vår e-posttjeneste, DFDS Mail, vil vi be om ditt navn og e-postadressen slik at vi kan sende deg nyhetsbrevet vårt på e-post. Navnet ditt er ikke nødvendig for å abonnere på e-posttjenesten vår, og du vil kunne melde deg ut når som helst ved å klikke på koblingen for utmelding i nyhetsbrevet. Når du deltar i en konkurranse eller drar nytte av andre kampanjetilbud, kan vi be deg om navn, adresse og e-postadresse slik at vi kan administrere konkurranser og informere vinnere.

Hvor lenge beholder vi personopplysningene dine?

DFDS beholder dine personopplysninger bare så lenge det er nødvendig for formålet som de ble skaffet og behandlet for. Disse periodene kan variere. Vi sletter informasjonen så snart som mulig etter at turen er over, eller når informasjonen ikke lenger er nødvendig i henhold til nasjonale lover eller din avtale med DFDS.

Hvis du registrerer en personlig profil eller abonnerer på e-posttjenesten, lagrer vi personopplysningene dine til du sletter profilen eller avslutter abonnementet på nyhetsbrevet. Informasjonen vil gjøre fremtidige bestillinger enklere, siden vi allerede har lagret personopplysningene dine.

Hvordan beskytter vi opplysningene dine?

Når du bestiller hos oss, bruker vi sikker server-programvare som krypterer all informasjon du skriver inn før den blir sendt til oss. Denne krypteringen sikrer at informasjonen er godt beskyttet mot uautorisert inngripen.

DFDS vil sikre at alle DFDS-enheter som behandler personopplysninger på vegne av andre DFDS-enheter (databehandlere) også bruker egnede og tilsvarende sikkerhetstiltak. De vil ha på forholdsmessige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte den personlige informasjonen.

Enhetene i DFDS-konsernet som bruker de samme IT-systemene, har inngått dataoverføringsavtaler for å overholde loven og for å være i stand til å overføre personopplysninger innenfor disse enhetene.

Vår bruk av informasjonskapsler

DFDS bruker informasjonskapsler i bookingsystemet for å sikre konsistens gjennom reservasjonsprosessen.

Informasjonskapsler er små informasjonsbiter som lagres av nettleseren på datamaskinens harddisk. Du kan slette dem fra harddisken hvis du ønsker det.

De fleste nettlesere aksepterer automatisk informasjonskapsler, men du kan endre innstillingene i nettleseren for å forhindre det. Uten informasjonskapsler kan du bruke de fleste funksjonene på nettstedet, men ikke bookingsystemet. Vi fraråder å deaktivere informasjonskapsler i nettleseren. Våre informasjonskapsler inneholder ingen personopplysninger.

Finn ut mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler og hvordan du kan slette informasjonskapsler du har fått så langt. Hvordan vi bruker informasjonskapsler.

Vil DFDS avsløre informasjon som er samlet inn til utenforstående?

Vi kommer ikke til å utlevere informasjon om en passasjer til en annen person eller organisasjon uten ditt samtykke, med mindre det er en nødssituasjon som krever at vi overleverer opplysningene, eller hvis vi er lovpålagt å gjøre det. DFDS forbeholder seg likevel retten til å sende opplysningene dine videre til en pålitelig tredjepart som vi bruker til å yte visse tjenester. For eksempel å tillate DFDS-kunder å bestille hotell raskt og enkelt ved å overføre informasjon fra DFDS sitt bestillingsskjema til våre partneres bestillingsskjemaer.

Hvis du ikke ønsker at DFDS skal formidle informasjonen din til disse tredjepartene, må du varsle oss via e-post på kundeservice@dfds.com

DFDS kan oppgi statistiske data om kundene våre, salg, trafikkmønstre og tilknyttet områdeinformasjon til anerkjente tredjepartsleverandører, men denne statistikken inneholder ingen personlig identifiserbar informasjon.

Transparens og informasjonsrettigheter

Vi prøver alltid å informere om bruk og mulig offentliggjøring av informasjon tydelig når slik informasjon blir innhentet. Hvis det ikke er praktisk å gjøre det på innsamlingstidspunktet, vil vi informere deg så snart som mulig med mindre det finnes noe legitimt grunnlag for ikke å gjøre det. For eksempel hvis det er nødvendig for å forebygge eller påvise en forbrytelse eller der det ellers er tillatt ved lov.

Hvis du ønsker en kopi av de personlige opplysningene vi har registrert om deg, eller vil at vi skal korrigere, slette eller blokkere unøyaktig eller villedende informasjon, kan du ta kontakt med oss på kundeservice@dfds.com

Du kan også be om en beskrivelse av den personlige informasjonen vi har samlet og bearbeidet og mottakerne – eller typer av mottaker – som DFDS videresender eller kan videresende denne informasjonen til. Under normale omstendigheter kreves det ingen avgift, med unntak av henvendelser til våre virksomheter i Storbritannia. DFDS forsøker alltid å svare på forespørsler så raskt som mulig.

Sikkerhet og sikkerhet ombord

Etter en grundig undersøkelse, kan navnet på uønskede passasjerer plasseres på en intern liste for å hindre disse passasjerene i å bestille og reise med oss hvis sjefen har grunn til å tro at passasjeren vil utgjøre en sikkerhetsrisiko. Passasjerer anses å utgjøre en sikkerhetsrisiko hvis de har truet sikkerheten til seg selv, et fartøy, mannskapet eller andre passasjerer, eller hvis oppførselen deres har vært upassende på tidligere tur(er) eller de har unnlatt å følge sikkerhetsbestemmelsene eller kravene. DFDS registrerer nødvendig personlig informasjon over uønskede passasjerer i den hensikt å hindre passasjerer som anses som en sikkerhetsrisiko i å bestille turer på våre passasjerskip over en definert periode. Dette kan omfatte passasjerers navn, fødselsdato og passnummer. Informasjonen vil ikke bli beholdt lenger enn nødvendig.

Din tillatelse

Ved å bruke DFDS’ nettsted samtykker du i innsamling og bruk av denne informasjonen av DFDS A/S og dets datterselskaper med de metodene som er beskrevet ovenfor. Hvis våre retningslinjer for personvern endres, gjør vi de aktuelle endringene her, slik at du alltid er klar over den informasjonen vi samler inn, hvordan vi bruker den og under hvilke omstendigheter den kan bli avslørt.